Kaisa, asiakaspalvelukeskuspäällikkö

Miten kauan olet työskennellyt Kuortilla?

Puoli vuotta, aloitin tammikuussa.

Miten olet päätynyt nykyiseen työtehtävääsi?

Minulla on noin 15 vuotta kokemusta hotelli-, majoitus- ja kokousalalta erilaisista asiakaspalvelutehtävistä ja myynnistä. 15 vuoden jälkeen tuli tunne, että voisi kokeilla jotain muutakin, ja Liutulla hienosti avautui mahdollisuus tulla tänne asiakaspalvelukeskuspäälliköksi. Toimiala kiehtoi: koska alalla tapahtuu paljon muutoksia, niin näen tässä myös paljon potentiaalia.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

Asiakaspalvelun vetovastuu, sen toiminnan kehittäminen eri työvaiheissa. Digitalisaation tuominen mukaan työhön vielä enemmän, jotta pystymme organisoidummin käyttämään eri järjestelmiä. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen sekä myynnillisyyden lisääminen siihen. Osittain myös myyntityötä, ulospäin myyntiä yhteistyökumppanuuksien kautta, ja lisäksi vähän markkinointia.

Mikä on työssäsi parasta?

Monipuolisuus ehdottomasti. Hyvä työilmapiiri, hyvät työkaverit. Tehdään asioita tunteella, asiakaslähtöisesti mutta ei liian jäykästi. Yrityksen ja työyhteisön ketteryys ja dynaamisuus kiehtoo myös, eli jos on hyviä ideoita, ne toteutetaan eikä jäädä suotta pohtimaan.

Entä haastavinta?

Varmaankin se, että kaikki tiedostavat, että on tulossa muutoksia, mutta kukaan ei oikein vielä tiedä tarkkaan minkälaisia: emme osaa täysin ennustaa, mitä alan vapautuminen tuo mukanaan. Haastavinta on se, että osaamme kehittää toimintaa tulevien muutosten kannalta oikeaan suuntaan.

Millainen on tyypillinen päiväsi?

Aamupäivä kuluu yleensä asiakaspalvelutyössä, tilausten ja tarjousten merkeissä. Teen myös hinnoittelua, sillä isommissa asioissa hinnoittelu tapahtuu esimiehen kautta. Aamupäivä sisältää myös premium- ja verkostopuolen tauottamista. Karkeasti jaotellen iltapäivä olisi sitten vapaata muuhun ajattelutyöhön, esimerkiksi markkinoinnin ja seuraavien kehittämiskohteiden miettimiseen. Työ on pitkälti konkreettista tekemistä, ja suunnittelulle ja luovalle työlle jää yleensä aika vähän aikaa. Henkilö- ja tavaraliikenteen esimiesten kanssa tehdään paljon yhteistyötä, jotta tuotannon viesti saadaan välitettyä asiakkaille.

Millaisissa työtehtävissä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?

Mielelläni edelleen tällä alalla miettimässä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, koska tykkään tosi paljon asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Mitä arvostat Kuortissa työnantajana?

Yksi syy, miksi hakeuduin tänne töihin, oli että arvostan perheyritystaustaista yritystä. Aikaisempi kokemus kun on Restamaxilta ja Resteliltä, niin on hienoa, että täällä tietää ja tuntee, että tekee aidosti töitä jollekin. Arvostan suuresti sitä, että tietyntyyppinen perhekeskeisyys näkyy ja on osa työn luonnetta. Työskentely täällä on välitöntä ja ihmisläheistä.

Hienoa on ollut myös huomata, että jos joku ihminen haluaa kehittyä, niin hänelle annetaan mahdollisuus siihen ja tuetaan sitä. Kuortilla nähdään mahdollisuudet työntekijöissä.

Mitä haluaisit sanoa sivuston lukijoille?

Kuljetusala ei ole miesten, naiset pärjäävät täällä myös hienosti! Kannattaa myös rohkeasti oivaltaa, että kuljetusalalla on muitakin tehtäviä kuin ratin takana. Harjoittelijoita otetaan tosi mielellään tutustumaan erilaisiin tehtäviin, asiakaspalvelukeskuksessakin on tällä hetkellä harjoittelija. Kuljetusalaa voi näin katsoa myös toisesta näkövinkkelistä.

Kommentit

Kommentoi