Anni, asiakaspalvelukeskuspäällikkö

Miten kauan olet työskennellyt Kuortilla?

Aloitin kesätöissä jo 13-vuotiaana, tuolloin ensimmäisiä työtehtäviäni oli eineslaatikoiden peseminen ja lajitteleminen. Siitä lähtien olinkin joka kesä töissä, ja 16-17-vuotiaana aloin saada hieman vastuullisempia hommia. Viimein pääsin yötöihinkin lajittelemaan lähetelistoja, jotka tuolloin eivät vielä olleet digitaalisessa muodossa.

Miten olet päätynyt nykyiseen työtehtävääsi?

Vuosien varrella olen päässyt kokeilemaan yrityksessä hommia oikeastaan jokaiselta osa-alueelta. Olen tehnyt monenlaisia hallinnollisia ja laskutukseen liittyviä töitä, mutta tarvittaessa myös pesen autoja ja vien vaikka paketteja. Taksiakin olen ajanut. Etuna tässä työtehtävien monipuolisuudessa on se, että on nähnyt joka sektorin ja ymmärtää näin yrityksen toimintojen kokonaiskuvan.

Itselleni ominaisin osa-alue on kuitenkin ihmisten kanssa tekeminen, niin työntekijäsektorilla kuin asiakkaiden parissakin. Vuonna 2011 aloitin Liuttu Servicessä asiakaspalvelutyössä, josta sitten otin vetovastuuta ja aloin kehittää sitä nykyiseen muotoon.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

Olen Liuttu Servicen asiakaspalvelijoiden esimies. Tähän palettiin kuuluu esimerkiksi työvuorojen tekeminen, 24/7 avoinna olevan asiakaspalvelun pyörittäminen, standardien ylläpitäminen ja kehittäminen ja sen ajatuksen toteuttaminen, että asiakas saa aina ylivertaisen palvelukokemuksen. Olennaista on asiakaspalvelutyöskentelyn kehittäminen: työntekijäpuolelta helpoksi, nopeaksi ja sujuvaksi ja asiakkaan näkökulmasta premium-tasoiseksi palveluksi.

Mikä on työssäsi parasta?

Ihmiset, työilmapiiri, kollegat, ja asiakaspalvelutyöskentely parhaimmillaan ja pahimmillaankin. Yksikään päivä ei ole samanlainen, ja ihmisten kanssa tekeminen antaa energiaa. Erilaisilta ihmisiltä, olivat he sitten omaa kollegaporukkaa tai asiakkaita, voi oppia paljon ja näin kehittää omaa ammattitaitoaan.

Entä haastavinta?

Vastuu 24/7 asiakaspalvelusta. Viimesijainen vastuu asiakaspalvelun avoinnaolosta esimerkiksi sairaustapauksissa on aina itsellä. Myös hektisyys asettaa haasteita. Nyt kun on lapsia, työpäivät eivät voi venyä yhtä pitkiksi kuin aiemmin.

Millainen on tyypillinen päiväsi?

Ensin avataan tietokone ja luetaan raportit siitä, mitä asiakaspalvelun vuoroissa on tapahtunut, onko palautteita asiakkailta tai muita asioita, joita pitää heti alkaa ratkomaan. Sitten työhön kuuluu paljon asiakaspalvelutyötä: avaan itselleni yleensä oman puhelinlinjan ja puran mahdollisia jonoja. Henkilö- ja tavaraliikenteen esimiesten kanssa käydään yleiskuvaa, kuulumisia ja uusia asioita läpi. Työ on kommunikointia moneen suuntaan.

Millaisissa työtehtävissä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?

Olen saanut opiskelupaikan YAMK-tutkinnon suorittamiseen. Syksyllä alkava koulutus on töiden ohella suoritettava ja täydentää aiemmin ammattikorkeakoulussa suorittamaani IB-tutkintoa. Se antaa lisäasiantuntijuutta esimerkiksi kansainväliseen kauppaan ja asiakastyöskentelyyn.

Tätä hyödyntäen haluaisin edelleen työskennellä asiakasrajapinnassa kehittämässä asiakastyöskentelyä ja tekniikkaa, vahvana osana Liuttu Serviceä. Olisi hienoa, jos olisimme edelläkävijänä digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä ja muut yritykset benchmarkkaisivat meitä asiakaspalvelun laadun vuoksi.

Mitä arvostat Kuortissa työnantajana?

Arvostan vahvaa halua olla työllistäjänä ja lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia sillä, että tarjotaan töitä ja taataan pitkäkestoisia työpaikkoja. Annetaan mahdollisuuksia nuorille, ollaan valmiita olemaan myös se ensimmäinen työnantaja eikä tuijoteta vain koulutusta. Halu ja motivaatio oppia ovat ne olennaiset asiat. Luotetaan ihmiseen, kasvatetaan ja opetetaan: halutaan antaa eväitä siihen, että olet hyvä työntekijä muuallakin.

Täällä opetetaan asiakkaan arvostamista ja asiakkaan näkökulman huomioonottamista. Arvona on perinteinen suomalainen rehtiys ja rehellisyys molemmin puolin, eli se mitä sovitaan, niin pidetään.

Mitä haluaisit sanoa sivuston lukijoille?

Nykymaailmassa on hienoa se, että voit jatkuvasti kouluttaa ja kehittää itseäsi. Haluan kannustaa lähtemään rohkeasti myös ihan toiseen suuntaan, kuin mitä olet aiemmin tehnyt: tämä on elinikäinen mahdollisuus, uskalla kokeilla rajojasi!

Kaikesta työkokemuksesta on hyötyä. Esimerkiksi itse ajaessani taksia nuorena naisena olin vähän epämukavuusalueellani, mutta näistä kokemuksista on ollut paljon hyötyä tässä työssä. Kun tulet uudelle alalle, saatatkin löytää itsestäsi yllättäviä vahvuuksia ja saada hyödynnettyä aiemmin kokemaasi monilla tavoilla.

Annin haastattelun voit kuunnella ääniarkistosta.

Kommentit

Kommentoi